Hyra paintballutrustningar och spela på egen mark

Vi hyr ut paintballutrustning direkt till de kunder som vill spela på egen mark.

Utrustningen hyrs / dygn. Pris 550 kr/utrustning.

I priset ingår följande:

  • 500 bollar/person
  • Rentvättad overall
  • Paintballmarkör
  • Ansiktsmask
  • Diverse verktyg och kringutrustning
  • 1-2 extra paintballmarkörer i reserv

Vanligtvis hämtas och lämnas utrustningen vid paintballbanan utanför Uppsala.

Hyrtagaren ansvarar för att all utrustning lämnas tillbaka rengjord och i samma skick som när den hämtades i Uppsala.
Om utrustningen ”går sönder” eller ”tappas bort” eller på annat sätt ej är i samma skick som vid utlämnandet kan kostnad debiteras hyrtagaren.
Hyrtagaren ansvarar för att han/hon har tillåtelse av markägaren att vara på platsen.
Hyrtagaren ansvarar även för att ej störa eller på annat sätt utsätta utomstående för fara.