Svensexepaket

”SVENSEXEPAKET” Lite mer av allt! paintball, samt våra roligaste fight grenar!

Pris 500 kr/person, inklusive moms.
Minimum 6 betalande.

Paintball samt jätteboxning och stockfäktning. ca 3 timmar (inklusive raster och genomgång). Här kombinerar vi det bästa av två värdar,
I svensexepaketet börjar ni med att fightas mot varandra. Därefter spelar ni paintball som en avslutande aktivitet.
Lagom mycket av ALLT!

Några av grenarna är väldigt fysiska, som verkligen kräver sin man/kvinna.

Viktigt att påpeka är att personer med kända skador (knän, axlar etc) verkligen avråds från att delta i denna typ av aktivitet.