Info COVID 19

Från och med den 15/7 -21 kan vi åter erbjuda fler grupper att ha aktiviteter samtidigt (olika spelplaner).

Vi följer naturligtvis de samhällsrekommendationer som råder, så förändringar kan ske med kort varsel.

  • Alla våra aktiviteter är utomhus.
  • Vi blandar ej grupper från olika sällskap (alla grupper har egen spelplan och egen spelledare), men grupperna delar på våra bänkar och bord.
  • Alla overaller tvättas i 60 grader mellan alla bokningar.
  • Ansiktsmaskerna spritas före och efter bokning.
  • Personer som så önskar, kan få utrustning för att vid behov själv rengöra sin ansiktsmask, vilket minimerar att vår personal handhar masken efter spritning. Det går även att köpa sin egen mask vid banan för 600 kr/st (o-bruten förpackning).
    Viktigt att meddela intresse för köp av ny mask i samband med att bokningen läggs.
  • Vi väljer att ej låna ut handskar och halsskydd, då dessa är svåra att hålla rena.
  • Som avslutning vill vi uppmana alla våra besökare att planera sin dag så att ni ej går över in på nästkommande tidsblock. Detta gäller främst vid sämre väder. Då vårt utrymme under tak är begränsat, och beräknas till den grupp som reserverat respektive tid.